தல அஜித்துக்கு உலகம் முழுவதும் ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் தல அஜித் போலவே பல நற்பணிகளை செய்து வருகிறார்கள்.

பாளையங்கோட்டையில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஒன்றில் நூலகத்தை அஜித் ரசிகர்கள் அமைத்துள்ளனர். சுமார் 500 புத்தகங்களுடன் சிறுகுழந்தைகளுக்கான நல்லொழுக்க கதைகள்,சிறு கதைகள்,பழக்கவழக்கங்கள் மேம்படுத்தும் புத்தகங்கள் ஆகியவை நூலகத்தில் உள்ளது.

இந்த நூலகத்தை மறைந்த குடியரசு தலைவர் அப்துல் கலாமின் பேரன் சலீம் அண்மையில் திறந்து வைத்தார். அஜித் ரசிகர்கள் இந்த செயலை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.