இதையும் படிங்க பாஸ்-  மற்ற நடிகர்கள் களத்தில் இறங்க.. அஜீத் மட்டும் ஏன் இப்படி?