தொடர்பு கொள்ள

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

அல்லது

Tamil Gen media

Ap 922,62nd street, Thiruvalluvar Colony,

KK Nagar, Chennai-600078

Phone:  +91  6381255210

facebook: https://www.facebook.com/CineReporters/

Twitter: https://twitter.com/cinereporters

Mail Id:  [email protected]