தொடர்பு கொள்ள

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

அல்லது

BM Media Works

Ap 922,62nd street, Thiruvalluvar Colony,

KK Nagar, Chennai-600078

Phone:    044- 42013144/9080680742

facebook:  https://www.facebook.com/cinebazaarweb/

Twitter: https://twitter.com/onlycinemaa

Mail Id:  admin@cinereporters.com;    cinereporters@gmail.com

Editorial Team:  News@cinereporters.com