இருவா் ஒப்பந்தம் படத்தின் போஸ்டா் மற்றும் வீடியோ

இருவா் ஒப்பந்தம் படத்தின் போஸ்டா் மற்றும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் கிங்க் அா்ஜீன் நடித்துள்ள இந்த படத்தின் போஸ்டா் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. போஸ்டா் பாா்க்கும் போதே பயங்கரமான த்ாில்லா் படமாக தொிகிறது.