செவ்வாய்க்கிழமை, டிசம்பர் 12

விவேகத்திற்கு கமல்ஹாசன் வாழ்த்து