கனடாவில் கரன்ஜித் கவுர் ஆக பிறந்து சன்னி லியோன் ஆக மாறியது எப்படி? கரேன்ஜித் கவுர்: தி அன் டோல்டு ஸ்டோரி ஆப் சன்னி லியோன் விப் சீரீஸின் டிரெய்லர்.