சாய்பல்லவியின் முதல் படம் ‘கரு’ இசை வெளியீட்டு விழா புகைப்படங்கள்