விமல்-வரலட்சுமி நடிக்கும் கன்னிராசி படத்தி்ன் புதிய ஸ்டில்கள்