இலங்கை போர் குறித்த முதல் தமிழ் திரைப்படமான யாழ்’ படத்தின் புகைப்படங்கள்