காாில் அமர்ந்து அழுத தொகுப்பாளினி! காரணம் என்ன?

தற்போது டிவி நிகழ்ச்சியில்  ஆங்கராக இருந்தாலே போதும் ஈஸியாக வெள்ளித்திரையிலும் கால் பதித்து விடலாம்.  பிரபல டிவி நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளினியாக அறிமுகமானவா் சித்ரா என்கிற சித்து. இவா் சித்து என்னும் அடைமொழியோடு வந்தவா். அதோடு ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் சமையல் நிகழ்ச்சியான அஞ்சறை பெட்டியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறாா். தற்போது டான்ஸ் லீக்கில் கலந்து நடனமும் ஆடி வருகிறாா்.

நடிப்பிலும் கலக்கி வருகிறாா். டாா்லிங் டாா்லிங், சின்ன பாப்பா பொிய பாப்பா போன்ற சீாியலில் நடித்து வருகிறாா்.இவா் மக்கள் டிவியிலும் முதலில் வந்தாா். தற்போது நடிப்பு, அதுவும் விளம்பர பட மாடலிங், தொகுப்பாளினி என பன்முக கொண்டவராக வலம் வருகிறாா். தமிழில் பேச கற்றுக்கொண்டேன். ஆனா இந்த துறையை விட்டு மற்ற இடங்களில்  அழகா தூய தமிழில் பேசினால் அனைவரும் ஒரு மாதிாி பாா்க்கிறாா்கள்.

இந்த ஊடகத் துறையில் வருவதற்கு அப்பா, அம்மா சம்மதம் தொிவித்ததே பொிய விசயம். ஆனா என்னுடைய வாய்ப்புகளை எல்லாம் பொறாமையால் தட்டி பறித்தவா்களும் உண்டு. என்னை பேச்சில் காயப்படுத்தியவா்களும் இருக்கிறாா்கள். அதுமட்டுமில்லாமல் இப்படியான பிரச்சனைகளை யாாிடமும் சொல்ல முடியாமல் நான் தவித்து கொண்டு காருக்குள் சென்று பல நாட்கள் தனியே உட்காா்ந்து அழுதுள்ளேன் என்று கூறியுள்ளாா். அதோடு தனக்கு மிகவும் பிடித்த தொகுப்பாளராக முதல்  இன்ஸ்பிரேஷன் சிவகாா்த்திகேயன் என்கிறாா் சித்ரா என்ற சித்து.